foodiekatkat-- 送禮驚喜之選

foodiekatkat: 因工作關係常常要送禮, 禮尚往來呢! 很多時也是到紅酒專賣店買支紅酒、白酒…等等! 但被同事批評略嫌無特色之餘又有點單調! 咁啱比我上網搵到間香港公司:DYOW, 可訂製「盲盒 Cocktail」禮盒。送禮唔會出錯,還會大獲好評!

 

關於產品:Handcrafted特別版「盲盒Cocktails」